Phương pháp trì chú Om Mani Padme Hum

PHƯƠNG PHÁP TRÌ CHÚ OM MANI PADME HUM

Tăng trưởng công đức, bình an, khỏe mạnh, thông minh, giải nghiệp, chữa bệnh giúp người từ xa qua máy nghe điện thoại

Nam mô đại từ, đại bi, đại cứu khổ, đại cứu nạn/, đại linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát/. ( niệm 3 lần + xá 3 lần) Nam mô chư vị hộ trì thần chú OM MANI PADME HUM/. (niệm 1 lần + xá 1 lần)
Chứng minh gia trì cho con trì chú được thành tựu/. (xá 1 lần)

Đọc thỉnh nguyện xong, bạn trì chú OM MANI PADME HUM khoảng 19 phút. 5 phút đầu thì trì chậm, còn lại thì trì nhanh theo âm trì trong máy (Audio – Downloads).

Lưu ý: Các bạn trì chú chậm trong 5 phút theo máy (Audio) có thể không cảm nhận được năng lượng rõ ràng, đến đoạn trì chú nhanh theo máy (Audio) thì năng lượng rất mạnh có thể làm bạn nhẹ người, khoan khoái, bớt nhức đầu, bớt tê chân tay, bớt ho, bớt sốt… . Và có thể bạn vẫn gặp phải tình trạng mệt hơn bình thường, bạn nên tạm nghỉ ngày mai tiếp tục trì chú.

Kết thúc trì chú bạn hồi hướng theo bài dưới đây để tiễn chư vị Oan Gia Trái Chủ và chư vị hương linh hữu duyên với bạn siêu về cõi lành, cõi Phật :

[ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( niệm 3 lần + xá 3 lần)
NGUYỆN MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT, CHƯ ĐẠI BỒ TÁT/, CHƯ A LA HÁN, CHƯ HIỀN THÁNH TĂNG/, CHƯ LONG THẦN HỘ PHÁP CHỨNG MINH, GIA TRÌ/ VÀ CÙNG VỚI CON HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC, PHƯỚC BÁU/ TỪ VÔ LƯỢNG KIẾP ĐẾN NAY/ CHO TẤT CẢ CÁC CHƯ VỊ OAN GIA TRÁI CHỦ/ TRONG, NGOÀI, TRÊN, DƯỚI CỦA CON/ ĐẦY ĐỦ CÔNG ĐỨC PHƯỚC BÁU/ SIÊU SANH VỀ CÕI AN LÀNH, TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ/.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ] ( niệm 3 lần + xá 3 lần)

Hiếu Đức Nguyễn Văn Tứ 0166.782.9993 – Email: tuthientao@gmail.comWebsite: thienxonghoi.vn

4 Responses to “Phương pháp trì chú Om Mani Padme Hum”

Read below or add a comment...

  1. Yen Pham says:

    AdidaPhat. Cảm ơn add đã chia sẻ. Xin hỏi tôi muốn tải audio trợ niệm thì làm cách nào ạ.

  2. HỒ THIÊN AN says:

    Cám ơn ad đã chia sẻ, nhưng e lại khộng tháy chỗ download đâu cả. khi niệm Nam mô đại từ, đại bi, đại cứu khổ, đại cứu nạn/, đại linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát/. ( niệm 3 lần + xá 3 lần) Nam mô chư vị hộ trì thần chú OM MANI PADME HUM/ co cần ngồi trc bàn thờ hay k vì ở nhà trọ e k có bàn thờ

Bình luận...

*