Phương pháp lạy Phật – Sám hối

TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG, KHỎE MẠNH, AN VUI, TĂNG TRƯỞNG CÔNG ĐỨC, TRÍ HUỆ PHÁT SINH, NHIỀU NGƯỜI MẾN YÊU TIN PHỤC

Thành tâm sám hối, hồi hướng, cầu nguyện :

Chắp tay ngang ngực niệm: Nam mô A Di Đà Phật (3 lần), xá (3 lần)
– Nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư A La Hán, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp chứng minh, gia trì cho con:
· Con tên là: …………………., Pháp danh: …………….. Sinh năm: ………………..
· Con xin chí tâm sám hối tội lỗi do vô tình hay cố ý mà con đã gây ra từ quá khứ cho đến nay
– Con xin hồi hướng công đức và phước báu từ nhiều đời, nhiều kiếp mà con đã gieo tạo được:
· Về Tây Phương trang nghiêm Tịnh độ
· Cho tất cả Chúng Sinh được an vui, hạnh phúc
· Cho Bố Mẹ (hoặc người thân) – Họ Tên: ………….. năm sinh: ……….. địa chỉ ………………
– Con nguyện cầu cho con được hết bệnh (có bệnh gì thì nêu ra)
– Con nguyện cầu cho những Oan Gia Trái Chủ và các chư vị hương linh Cửu Huyền Thất Tổ hai dòng họ nội, ngoại (Vd: Nguyễn, Lê) nương nhờ công đức này được siêu sinh về cảnh giới Tịnh độ, an lành.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần), xá (3 lần)
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần), xá (3 lần)

THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP LẠY PHẬT
( Hình Minh Họa )

Phuong phap lay phat

Hình 1: Tư thế chuẩn bị – Ngồi kiết già, bán già, hoặc xếp bằng chắp 2 bàn tay lại để trước ngực Sám hối, hồi hướng và khấn nguyện như ở trên.
Hình 2: 2 bàn tay chắp lại đưa lên quá đầu, 2 cánh tay thẳng hít sâu vào bằng mũi đầy phổi nhíu hậu môn lại, đồng thời đầu ngửa và uốn cong lưng ra phía sau, niệm Nam mô A Di Đà Phật.
Hình 3: Trở về tư thế ban đầu, 2 bàn tay hạ thấp xuống rốn, nín thở. (giống như hình 1)
Hình 4: Nâng bàn tay lên ngang trước trán, nín thở.
Hình 5: Khom lưng xuống, 2 cánh tay duỗi thẳng, trán đặt nhẹ lên nền nhà, 2 bàn tay úp xuống, 2 đầu gối tay chạm nền, thở ra hết bằng miệng, niệm Nam mô A Di Đà Phật và trở về tư thế chuẩn bị (như hình 1) tiếp tục niệm Nam mô A Di Đà Phật (niệm 3 lần Nam mô A Di Đà Phật mới đủ một vòng Lạy Phật và lặp lại) .

Lưu ý: Nên dâng 1 nén hương để bắt đầu lạy Phật. Trong khi lạy Phật cần tập trung tư tưởng niệm Phật (có thể niệm theo máy niệm Phật) hoặc chú ý theo dõi hơi thở. Người mới lạy lần đầu có thể lạy 10 phút để làm quen dần và mỗi ngày nâng thời gian lên càng lâu, kết quả sức khỏe và công đức càng nhiều (nên duy trì thường xuyên lạy Phật mới thấy nhiệm mầu). Nếu không có điều kiện lạy trước bàn thờ thì có thể chọn vị trí lạy ở đâu cũng được.

Kính chúc Quý vị đạt được thành tựu như sở nguyện!

Hiếu Đức Nguyễn Văn Tứ: tuthientao@gmail.com

Bình luận...

*