Adida Phật! Tu mà không hồi hướng thì tu khó thành đạt vì nghiệp chướng ngăn trở. Tu mà hồi hướ …

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng chữa bệnh không dùng thuốc THIỀN XÔNG HƠI – THIÊN TẠO BÀI SÁM HỐI …

NIỆM RẢI TÂM TỪ (trong cuốn Tâm Từ – Tỳ Khưu Hộ Pháp) Theo bài kinh Tâm Từ (Mettāsutta) Nguyên …

THIỀN XÔNG HƠI – THIÊN TẠO NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CHỮA BỆNH KHÔNG DÙNG THUỐC     Nguyện: Nam mô …

Adida Phật! Khi bạn bị tà khí xâm nhập bất thình lình do tắm nước nóng, xông hơi (gặp gió), tụt …

[Video] BÀI SÁM HỐI VÀ HỒI HƯỚNG NHIỆM MẦU (Giải nghiệp, an vui…, được các thiện hữu tri thức …

Phương pháp Hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng, khỏe mạnh, an vui, tăng trưởng công đức, trí huệ …

Trung tâm Thiền Xông Hơi trân trọng giới thiệu bài: NGUYỆN THỈNH NĂNG LƯỢNG THIỀN ĐỊNH VÀ CHỮA …