THIỀN NIỆM – GIẢI NGHIỆP, CHỮA BỆNH- TIỄN HƯƠNG LINH VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ

THIỀN XÔNG HƠI – THIÊN TẠO

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CHỮA BỆNH KHÔNG DÙNG THUỐC

 

 

  • Nguyện:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần + xá 3 lần)

Nam mô Tam Thế Phật (3 lần + xá 3 lần)

Nam mô chư vị Hộ Pháp Tam Thế Phật (1 lần + xá 1 lần)

Chứng minh, gia trì cho con niệm “Nam mô tiếp dẫn A Di Đà Phật” được thành tựu!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần + xá 3 lần).

 

Sau khi nhiếp tâm nguyện như trên thì bạn niệm thầm liên tục “Nam mô tiếp dẫn A Di Đà Phật” từ chậm đến nhanh và thật nhanh để gia tăng năng lượng giúp Hương Linh siêu thoát khỏi vùng bệnh của bạn.

 

  • Cách thực tập thiền niệm:

Bạn chọn 1 chỗ bất kì, nếu trước bàn thờ Phật, bàn thờ Gia Tiên hoặc chỗ nhiều năng lượng và yên tĩnh càng tốt.

Thắp 1 nén nhang trầm hoặc nhang đàn hương gần chỗ mình ngồi giúp giải tỏa trược khí xung quanh và thư giãn thần kinh.

Ngồi theo tư thế xếp bằng (đối với người mới tập thiền nên ngồi theo kiểu xếp bằng) hoặc bán già hay kiết già đều được. Lưng và đầu phải thẳng như cột cờ.

Tĩnh tâm thiền niệm trong khoảng 30 phút. Thời gian thiền niệm “Nam mô tiếp dẫn A Di Đà Phật” càng lâu, càng tốt.

Thiền niệm kết thúc thì bạn chắp tay xá và tạ ơn tất cả các chư vị đã thỉnh nguyện như trên.

 

  • Các triệu chứng gặp phải khi áp dụng phương thức thiền niệm này:

Cơ thể sẽ phản ứng:

Ngáp, ợ, ho, chảy nước mắt .v.v

Chỗ nào bị bệnh thì chỗ đó sẽ đau hơn và chỉ đau trong lúc thiền niệm, kết thúc thiền niệm thì giảm hoặc hết đau nơi chỗ bệnh là đúng.

 

Chúc các bạn thiền niệm thành công!

Ngày: 27-9-2017

Chủ nhiệm:

Hiếu Đức Nguyễn Văn Tứ

Bình luận...

*