Bài mời các tế bào tu và phương pháp hồi hướng

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Xin mời tất cả các tế bào, oan gia, nghiệp chướng thiện và bất thiện hoan hỷ niệm Phật cùng với tôi.

Mời xong thì liên tục niệm Phật để các tế bào cùng với nghiệp đều niệm mà nhận được sự hoan hỷ vô cùng. Thường xuyên mời tế bào, nghiệp niệm Phật để được khỏe mạnh, tăng tuổi thọ, tăng công đức.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

………………….

Phương pháp Hồi Hướng

Tiêu trừ nghiệp chướng, khỏe mạnh, an vui, tăng trưởng công đức, trí huệ phát sinh, nhiều người yêu mến tin phục (Rất nhiệm mầu)

Hòa thượng Thích Quang Đạo viện chủ chùa Phước Viên, Tp Biên Hòa, Đồng Nai nói “…phương pháp sám hối, hồi hướng là chánh pháp mà đức Phật đã dạy, có tác dụng giải nghiệp rất hiệu quả…”.

Hòa Thượng Thích Nhật Quang trụ trì Thiền Viện Thường Chiếu nói: “…hồi hướng phải tin tưởng và thành tâm sẽ có kết quả tốt…”

 

Bài hồi hướng căn bản

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nguyện mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát/, chư A La Hán, chư Hiền Thánh Tăng/, chư Long Thần Hộ Pháp chứng minh, gia trì/ và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu/ từ vô lượng kiếp đến nay/ cho tất cả các chư vị Oan Gia Trái Chủ/ trong, ngoài, trên, dưới của con/ và các chư vị Hương Linh hữu duyên với con/ đầy đủ công đức phước báu/ siêu sanh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ/.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

 

Bài hồi hướng mẫu chung:

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư A La Hán, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ vô lượng kiếp con đã gieo tạo được do niệm Phật, lạy Phật, trì Chú, giúp đỡ, cứu mạng chúng sinh cho đến bây giờ. Xin hồi hướng hết cho {Oan gia trái chủ, nghiệp chướng trong thân, tâm (hoặc đau vùng nào thì nêu tên vùng đó), cho cửu huyền thất tổ bảy đời, chín kiếp nội, ngoại} đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ và hồi hướng cho con (hoặc những người thân quen nhờ hồi hướng giúp) bình an, mạnh khỏe, khai thông trí tuệ, phát tâm bồ đề, ăn chay, niệm Phật, tu hành tinh tấn đắc quả thành Phật. Nguyện hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

 Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần) %

 

Lưu ý: Quý vị hồi hướng trước khi thiền, lễ Phật hay trong mọi tình huống đều được vì công đức và phước báu Quý vị đã gieo tạo được từ vô lượng kiếp rồi.

Bài hồi hướng trên để làm mẫu chung cho tất cả các trường hợp khó khăn nào mà cá nhân đang gặp phải – Hồi hướng ít nhất 3 lần – Lặp đi, lặp lại càng nhiều càng tốt, nếu bệnh nặng thì hồi hướng ngày 108 lần/ ngày.

– Nếu muốn hồi hướng cho người thân hay bất cứ ai cần sự giúp đỡ thì nêu họ tên và tuổi (có thể thêm địa chỉ càng tốt) đều có hiệu quả như mong muốn.

 

Hồi hướng cho hương linh, theo họ tên và ngày tháng năm mất, cửu huyền thất tổ sẽ được đón nhận rất hoan hỷ và siêu về cảnh giới đã được chúng ta chủ tâm giới thiệu.

————-oOo—————

 

Ghi chú:  cùng với con nghĩa là cộng hưởng công đức của bất cứ chư vị nào mà mình cảm mến hay có nhân duyên (Ví dụ: đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân .v.v…) đều giúp ta có thêm công đức tăng hiệu quả hồi hướng nhiều lần. Quý vị muốn chứng nghiệm thực tế phương pháp này thì sau khi hồi hướng (3 lần) xong hãy lắng tâm lại để kiểm tra cơ thể của mình còn đau nữa hay không hoặc người nào đã được ta hồi hướng có chuyển biến tốt không. Kiểm nghiệm thấy có kết quả rồi thì những lần sau chúng ta mới có đủ niềm tin và thường xuyên hồi hướng khi có bệnh do chính Oan Gia Trái Chủ đang làm chúng ta đau, hay hồi hướng trợ giúp cho người khác được nhiều lợi ích.

 

Chúc Quý vị thành công!

————-oOo—————

 

THAM KHẢO THÊM CÁC BÀI HỒI HƯỚNG NHIỆM MẦU

Bài hồi hướng mẫu 1:

NGUYỆN CẦU TRƯỚC KHI TĨNH TÂM – THIỀN

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, gia trì cho con được khai mở tất cả các luân xa và các huyệt đạo trên toàn cơ thể của con để đón nhận năng lượng tích cực (từ bi, trí tuệ, khiêm cung, nhẫn nhục, sức khỏe…) của mười phương chư Phật và các bậc thiện hữu tri thức tạo ra và con xin nguyện lan tỏa năng lượng tích cực này đến với các cõi để bất cứ chư vị, chúng sinh nào nhận được đều giác ngộ phát tâm Bồ Đề, tu hành tinh tấn, đắc quả thành Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

————-oOo—————

Bài hồi hướng mẫu 2:

NGUYỆN XIN CHUYỂN HÓA TRƯỢC KHÍ

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, gia trì cho con được khai mở các luân xa và các huyệt đạo có khả năng chuyển hóa tích cực trược khí trên toàn cơ thể.

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

 

Bài hồi hướng mẫu 3:

HỒI HƯỚNG, CẦU NGUYỆN CHO NGHIỆP :

Giúp cho bất cứ ai đang đau khổ do bệnh thân hay do tinh thần bất an mà gốc của nó chính là do nghiệp tạo ra, thì hồi hướng theo bài dưới đây, sẽ cảm nhận được ngay sự mầu nhiệm.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư A La Hán, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ nhiều đời, nhiều kiếp cho đến bây giờ cho Oan Gia Trái Chủ đang làm đau ………(đau vùng nào thì nêu vùng đó) được đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Lưu ýĐau lúc nào thì hồi hướng lúc đó (không phải công phu xong mới có công đức vì công đức đã có sẵn từ lâu rồi).

Bài hồi hướng mẫu 4:

PHƯƠNG PHÁP MỜI CÁC TẾ BÀO :

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Xin mời tất cả các tế bào, oan gia, nghiệp chướng thiện và bất thiện hoan hỷ niệm Phật cùng với tôi.

Mời xong thì liên tục niệm Phật để các tế bào cùng với nghiệp đều niệm mà nhận được sự hoan hỷ vô cùng. Thường xuyên mời tế bào, nghiệp niệm Phật để được khỏe mạnh, tăng tuổi thọ, tăng công đức.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Bài hồi hướng mẫu 5:

PHƯƠNG PHÁP HỒI HƯỚNG, CẦU NGUYỆN CHO ĐỐI TÁC:

Chúng ta mong muốn đối tác đang thương lượng những vấn đề nào đó đang căng thẳng thì dùng câu hồi hướng sau đây dẫn tới một sự thống nhất tốt đẹp.

 

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ nhiều đời, nhiều kiếp cho đến bây giờ cho người đang nói chuyện với con (có thể nêu tên người đó luôn càng tốt) được có công đức,  khai sáng trí tuệ, bình tĩnh để cùng với con thảo luận các vấn đề dẫn đến thống nhất ý kiến tốt đẹp. Cho nghiệp khẩu của người đang nói chuyện với con được có công đức, phước báu siêu sinh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Bài hồi hướng mẫu 6:

PHƯƠNG PHÁP HỒI HƯỚNG KHI VỪA MỚI BƯỚC CHÂN RA KHỎI NHÀ:

Chúng ta luôn cầu mong sự an toàn khi lưu thông trên đường và thích gặp thiện hữu tri thức mà tránh đi những kẻ bất thiện thì sẽ dùng câu hồi hướng dưới đây.

 

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ nhiều đời, nhiều kiếp cho đến bây giờ cho tất cả chúng sinh nào con gặp trong ngày hôm nay được có công đức, phước báu được ơn khai ngộ, phát tâm ăn chay, tu hành tinh tấn, đắc quả thành Phật. Và những chúng sinh nào do con vô tình dẫm đạp bị chết hay bị thương, con xin sám hối và cầu nguyện được siêu sinh về Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Bài hồi hướng mẫu 7:

PHƯƠNG PHÁP HỒI HƯỚNG, CẦU NGUYỆN KHI THẤY NGƯỜI BỊ TAI NẠN:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư A La Hán, chư Long Thần Hộ Pháp, chư Thánh Hiền Tăng, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ nhiều đời, nhiều kiếp cho người đang gặp tai nạn được giảm từ nặng còn nhẹ, thoát khỏi sự nguy hiểm, cho oan gia trái chủ đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Những phản hồi sau khi thực hiện phương pháp Hồi Hướng

20/5/2010

– Sư Cô Linh Nhân – Bà Rịa, Vũng Tàu

Khi nghe chú chia sẻ về phương pháp hồi hướng, tôi cũng chưa rõ được sự thật ở chỗ nào, nhưng tối qua tôi cũng thử hồi hướng và không hiểu sao tôi lại không thể ngủ được vì mọi ngày tôi vẫn ngủ bình thường. Hai giờ sáng rồi mà tôi vẫn trằn trọc mãi, tôi đành ngồi dậy để ngồi thiền. Lạ thay tôi thấy trước mắt tôi là những chấm nhỏ như viên bi rất nhiều, phát ra ánh sáng giống như những viên ngọc thật đẹp, tôi nghĩ rằng từ trước tới nay mình tu nhưng chưa bao giờ thấy sự lạ lùng nào như vậy. Những viên bi phát ánh sáng bay lượn quanh tôi trong khoảng mười phút thì biến mất bù vào đó là sự thoải mái hoan hỷ vô cùng.

26/5/2010

– Sư Cô Linh Nhân – Bà Rịa, Vũng Tàu

Cô định không nói với chú, khi nào ra thất rồi cô hãy nói, nhưng là thấy khuya nay lúc ngồi thiền cảnh lại diễn ra, kì này nó còn  nhiều hơn trước lung linh thật đẹp một chập bổng nhiên tất cả biến thành em bé khoảng 3 tuổi mặc toàn quần áo giống quí sư cô, rồi biến vào hư không. Gần đây nghe chú hồi hướng cho những tế bào cô thấy lạ thật, có nên tiếp tục hồi hướng nữa không ?

28/5/2010

– Sư Cô Linh Nhân – Bà Rịa, Vũng Tàu

Nhiệm mầu thay, vui thay phương pháp hồi hướng, một lần nữa tôi thành tâm gởi đến vị thiện hữu tri thức lời tri ân của tôi, áp dụng phương pháp hồi hướng những khi thực hành, hiệu quả ngay tức khắc. Khuya nay ngồi thiền tâm tôi lại vướng mắc một vấn đề nếu không buông được khó mà an tu. Tôi vẫn quán tưởng đủ cách mà nó không đi, nó cứ ngang nhiên trơ ra đó, tôi nghĩ mình chịu thua sao, chiến đấu, rồi hăm he, nhưng nó cứ dửng dưng, chợt nhớ đến phương pháp hồi hướng tôi liền gọi nó đến Tây Phương. Hiệu quả tức thì, tâm tôi an lạc lạ thường, nhìn lại ô hay nó đâu mất. Chú thấy nhiệm mầu không và tôi đã chợt nhận ra thật linh diệu. Tôi nguyện sẽ đem vấn đề này để chia sẻ cho mọi người để đem đến nhân gian niềm an lạc. Mai này trên bước đường tu học tôi luôn tri ân. Chân thành tri ân, chúc chú thân an tâm lạc. Cô vào thất đây. A Di Đà Phật

20/5/2010

– Sư Cô Lệ Khánh – 27 tuổi, Cần Thơ

Xin nói nhỏ với chú là bệnh của tôi đã hết rồi, chuyện này tôi chưa dám nói với ai vì sợ người ta lại nghĩ khác đi thì không tốt. Sau khi nghe chú chia sẻ về phương pháp hồi hướng tôi hồi hướng liền cho nghiệp ngay chiều hôm đó, nhưng chẳng hiểu làm sao tôi thấy lại mệt hơn bình thường gấp 2-3 lần tôi cũng phải cắn răng chấp nhận vì chẳng biết làm cách nào nữa cả, ngày hôm sau cũng đau và mệt hơn nữa tôi phải cố chịu đựng cho đến ngày tiếp theo thì lạ thay khi ngủ dậy tôi như người khác rồi vì chẳng còn thấy đau nhức, mệt mỏi gì nữa, tôi nghĩ không lẽ phương pháp hồi hướng lại nhiệm mầu đến như vậy sao? vẫn còn nghi nên tôi thử bằng cách hồi hướng cho các tế bào thì tôi cảm nhận được một số tế bào rất vui vẻ và một số khác thì lại rất buồn, nhưng tôi vẫn cứ khuyên các tế bào đang buồn vì không muốn chia tay với tôi, cứ tự nhiên siêu về cõi lành đi vì duyên nợ đã trả xong rồi.  Tôi sẽ nghiên cứu phương pháp này nhiều để biết được có bao nhiêu phần trăm người dùng được lợi ích cả thân lẫn tâm rồi sẽ báo kết quả cho chú hay. A Di Đà Phật

(Sư Cô Lệ Khánh là người bị bệnh tiểu đường 10 năm và nhiều lần hôn mê bất tỉnh phải đi bệnh viện cấo cứu, có lúc tưởng như không còn sống nổi! và cách đây gần 2 năm lại mắc thêm chứng bệnh về đường tiêu hóa – ăn vào chỉ trong thời gian ngắn là đi cầu ra ngay, vì vậy cơ thể rất ốm yếu, cũng đã thử dùng nhiều loại thuốc nhưng chưa phù hợp nên bệnh vẫn không giảm …  Thông qua phương pháp hồi hướng, nay sức khỏe của Cô đã khá hơn và trọng lượng tăng 8kg)

3/6/2010

– Lê Thị Yên Hà – 37 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai

Phật pháp mầu nhiệm thật. Tôi ứng dụng phương pháp hồi hướng có thể nói gần như mong muốn điều gì cũng được như ý. Tôi dùng bài “hồi hướng cho đối tác“ mà đã cảm hóa được 1 người mà có thể nói là nhiều người phải phát ghét lên vì tính cách “tìm lông bới vết” gây rất phiền hà cho các doanh nghiệp. Trước đó tôi cũng có vài lần căng thẳng với anh ta nhưng lần này rất đặc biệt là không xảy ra điều khó chịu như lần trước nữa mà thay vào đó là sự giúp đỡ tôi 1 cách chân thành, chính tôi cũng phải bất ngờ thực sự.

6/6/2010

-Sư Cô Lệ Khánh – 27 tuổi, Cần Thơ

Tôi thấy người ta nói rằng: ngồi nói chuyện với cô một lúc thì thấy người nhẹ hẳn đi, nghe người ta nói vậy mình cũng thấy vui vui vì tôi đang thử dùng phương pháp hồi hướng âm thầm mà họ không biết và đã mang lại kết quả khỏe nhanh đến vậy. A Di Đà Phật

7/6/2010

– Thầy Thích Quảng Ánh – 41 tuổi, Đà Lạt, Lâm Đồng

Bàn tay của thầy bị đau lâu rồi từ lúc đang tu trên Thiền Viện, mỗi lần nâng vật nặng lên thì đau quá, thầy cứ để vậy chứ không uống thuốc gì cả nên chẳng bớt, khi nghe chú phân tích về phương pháp hồi hướng tôi thấy cũng có lý nên cũng hồi hướng cho bàn tay luôn, đến nay đã khỏi rồi.

2/10/2012

– Thầy Quang Minh – 27 tuổi, Kon Tum

Tôi bị gãy xương vai trái do ngã xe máy, hơn ba tháng vẫn chưa lành hẳn nên mang vác nặng không được. Nhân chuyến về thành phố làm công việc, tôi tranh thủ mua một số đồ để mang về Gia Lai trang trí cho cái thất mới xây dựng xong. Đồ nhiều, trời mưa ngập hơn nửa bánh xe máy, tôi loạng choạng vì đồ buộc không chặt, bị nghiêng sắp ngã nhưng sợ hư đồ nên cố gắng ghìm tay lái và đỡ đồ. Tay tôi nhói lên đau buốt, đường về Biên Hòa thì xa cách 30 km , không biết làm sao để vượt qua nỗi khổ này tôi nhớ tới anh Tứ đã nhiều lần chia sẻ với tôi về phương pháp hồi hướng đã giúp cho nhiều người giải được oan gia, nghiệp chướng và hết bệnh. Tôi hồi hướng liên tục cho đến khi về tới trung tâm Thiền Xông Hơi, Biên Hòa. Tối hôm đó anh Tứ lại nói với nhiều Phật tử cần phải hồi hướng đúng chỗ đau mới có tác dụng nhiều, tôi mới nhớ ra là tay của tôi đã hết đau từ lúc nào rồi. Cho đến nay hơn hai tháng trôi qua tôi không còn thấy đau nơi chỗ bị gãy nữa.

8/10/2012

– Nguyễn Thị Loan – 53 tuổi, phường An Bình, Biên Hòa

Thật bất ngờ khi nghe nói về phương pháp hồi hướng có thể trị được bệnh, không còn phải nghi ngờ gì nữa vì người nói với tôi là chú Tứ đã điều trị cho chú Nam ở gần nhà được hết bệnh và chồng, con tôi cũng được giảm bệnh rất nhiều. Tôi bị chứng bệnh đau thắt vùng ngực bên trái, đã đi khám và uống thuốc hơn hai tháng cũng chẳng bớt. Nghe chú phân tích nguyên nhân phát bệnh do hai yếu tố chính là bệnh tâm và bệnh thể “nếu đã điều trị thuốc không khỏi thì chị nên áp dụng hồi hướng liên tục nhiều lần sẽ có nhiệm mầu”. Tôi xin một bản “Phương pháp hồi hướng” mang về nhà, đến tối tôi thầm làm theo chỉ dẫn trong giấy, và điều kì diệu đã xuất hiện – Sáng hôm sau khi tỉnh giấc tôi thấy nhẹ bổng người và hết đau nơi ngực cho đến nay.

Nếu Quý vị cần sự giúp đỡ hồi hướng thì hãy nhắn tin ghi họ tên và tuổi (sinh năm) của người đó (có thể thêm địa chỉ càng tốt).

Liên hệ để được hồi hướng trợ giúp:

 Nguyễn Văn Tứ Thiên Long

Trung Tâm Thiền Xông Hơi Trị Liệu 4000 Năm – Thiên Tạo

ĐC: E7 khu phố 4, phường Tân hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0913.210.266

facebook Thiền Xông Hơi (Nguyễn Văn Tứ): https://www.facebook.com/profile.php?id=100004677068189

Bình luận...

*