Nam mô A Di Đà Phật! Có thể nói phương pháp Thiền Xông Hơi và lều xông hơi tính đến thời điểm n …

HƯỚNG DẪN THIỀN CĂN BẢN CHO NHỮNG BẠN CHƯA TỪNG THIỀN Bài 1: Đầu tiên bạn ngồi theo tư thế xếp …

Adida Phật! Tu mà không hồi hướng thì tu khó thành đạt vì nghiệp chướng ngăn trở. Tu mà hồi hướ …

Nói đến thiền ai cũng thấy ngại, khó, sợ.v.v trên thực tế thì thiền dễ vô cùng, học cũng dễ vô …

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng chữa bệnh không dùng thuốc THIỀN XÔNG HƠI – THIÊN TẠO BÀI SÁM HỐI …

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) Xin mời tất cả các tế bào, oan gia, nghiệp chướng thiện và bất thiệ …

NIỆM RẢI TÂM TỪ (trong cuốn Tâm Từ – Tỳ Khưu Hộ Pháp) Theo bài kinh Tâm Từ (Mettāsutta) Nguyên …

Bạn Hồng Luật Sư viết: Mình là bạn của Mai và Trúc, nhóm tụi mình đều xông hơi theo phương pháp …